“Bình minh là bên đó
Bình yên là bên này
Trong vòng tay anh là mãi mãi…”

[16/04/2018]